Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

De stookoliepremie voor mede-eigenaars: wat moet ik als (inwendige) syndicus doen?

syndicus-stookolie
Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingstoelage van 225 euro toe te kennen aan gezinnen bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. Hiermee is er een oplossing voor mede-eigenaars en bewoners van collectief verwarmde appartementen, want die vielen nog uit de boot bij de eerste energiesteunmaatregel. Als syndicus speel je een belangrijke rol in de aanvraagprocedure van de stookoliepremie. Ontdek hier welke stappen je moet ondernemen.
Voor wie is de premie?

Gezinnen die in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom wonen met verwarming op huisbrandolie of op propaan via een gemeenschappelijke installatie kunnen de premie aanvragen. Aan zij die op hetzelfde adres wonen en deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt er één verwarmingstoelage toegekend. Rechtspersonen die binnen het gebouw gevestigd zijn, hebben geen recht op de premie.

De eenmalige premie van 225 euro zal toekomen aan iedere rechthebbende die tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 een levering ontving van een Belgische onderneming bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats. In het aanvraagformulier moet naast de gegevens zoals naam, rijksregisternummer, adres, … ook het KBO-nummer van de VME worden vermeld.

De deadline voor het indienen van premieaanvragen is 10 januari 2023.

Wat houdt dit in voor de syndici?

Voordat de bewoners de premie kunnen aanvragen, zal de syndicus via een informatieplatform www.fuelpremium.be en eenmalig per gebouw enkele gegevens moeten ingeven. Hierbij wil de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne vermijden dat elke individuele bewoner/mede-eigenaar naar de syndicus zou moeten stappen met de vraag naar de vereiste informatie.

Informatieplatform – Aanvraag stookoliepremie

Een eerste stap in de procedureaanvraag is het aanmaken van een account op het platform www.fuelpremium.be. Zodra je een account hebt aangemaakt, kan je per gebouw de gegevens ingeven.

Het betreft:

  • het KBO-nummer van de VME
  • het ondernemingsnummer van de leverancier
  • het klantnummer op de factuur
  • het factuurnummer
  • de factuurdatum
  • de datum van de levering
  • de kopie van de factuur van de bestelling van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming of de afrekening van de onderneming in het geval van termijnbetalingen die bewijst dat de rechthebbende in orde is met de betalingen
  • het betalingsbewijs van de factuur

Lees hier meer over hoe je een account kan aanmaken.

Communicatie naar de mede-eigenaars
Zodra de gegevens door de syndicus zijn ingegeven, kunnen de bewoners, op basis van het KBO-nummer van VME, hun individuele aanvraag indienen.

Het is als syndicus belangrijk om naar de bewoners van het appartementsgebouw duidelijk te communiceren wanneer de gegevens zijn ingevoerd en zij hun aanvraag kunnen indienen. Zolang de syndicus de gegevens van het gebouw in het platform niet heeft ingegeven, zal de bewoner bij het indienen van een individuele aanvraag een weigering ontvangen.

Check ook zeker deze nuttige FAQ van de FOD Economie met relevante vragen en antwoorden.
https://www.cib.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer