Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Registratierechten en meeneembaarheid --> verhoging naar 13.000 €

Meeneembaarheid
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de op een verkochte hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten in mindering worden gebracht (“meegenomen worden”) van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning of bouwgrond.
De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratiebelasting kunnen in mindering worden gebracht van de registratiebelasting verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.

Worden onderscheiden: meeneembaarheid door verrekening en meeneembaarheid door teruggave. De meeneembaarheid wordt niet automatisch toegepast. De toepassing moet gevraagd worden.

Meeneembaarheid door verrekening

Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom.

Meeneembaarheid door teruggave

Indien een nieuw goed, bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend.

Voorwaarden om te genieten van de meeneembaarheid
 • Je moet een natuurlijke persoon zijn (geen vzw of vennootschap);
 • Het moet om een ‘echte’ aankoop gaan, waarvoor een effectieve prijs word betaald
 • Beide onroerende goederen moeten gelegen zijn in het Vlaams Gewest
 • Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan twee jaar verlopen. Enkel als je eerst een bouwgrond aankoopt en pas later je eerste woning verkoopt (meeneembaarheid door teruggave) geldt een termijn van 5 jaar. Als je een gebouw aankoopt dat nog niet bewoonbaar is, wordt dit ook beschouwd als bouwgrond;
 • Je moet in een periode van 18 maand voor de aankoop van het nieuwe goed of verkoop van het oude goed, je hoofdverblijfplaats hebben gehad in je eerste woning;
 • De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers:
  • *      binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  • *      binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond

Grenzen aan de meeneembaarheid

Er gelden ook grenzen:
 • Het meeneembaar bedrag kan nooit meer dan 13.000 € (vroeger 12.500 €) bedragen in totaal en 6.500 € (vroeger 6.250 €) indien twee kopers in gelijke delen aankopen (bedrag sinds 1 januari 2021);
 • Ze kunnen nooit meer bedragen dan het bedrag van het wettelijk aandeel in de rechten verschuldigd voor de aankoop van het nieuwe goed.
notaris.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer