Gratis schatting

U bent verhuurder

Je wenst je eigendom te verhuren zonder kopzorgen?
Een onroerend goed verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. Als verhuurder wil je zo snel mogelijk een goede huurder vinden, maar ken je niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken.

Daarnaast moet er bij het verhuren van een eigendom veel tijd gespendeerd worden aan bezoeken en onderhandelingen. Onze medewerkers nemen deze taken graag voor hun rekening.

Wij bieden twee dienstenpakketten aan voor verhuring (*)

Formule "Klassieke verhuring"

De meest algemene vorm van samenwerking waarbij wij op zoek gaan naar een geschikte huurder. Van zodra een geknipte match tussen huurder en verhuurder is gevonden, zorgen wij voor de correcte verdere afhandeling van het dossier.

Formule "Rentmeesterschap"

Deze manier van werken gaat een stap verder. Bij deze formule beheert onze verhuurdienst uw onroerend goed van A tot Z en nemen wij al uw zorgen uit handen. Wij zoeken niet alleen een geschikte huurder, maar zijn ook tijdens de hele duur van de huurovereenkomst het eerste aanspreekpunt op het vlak van administratief, technisch, financieel en juridisch beheer. 


(*) Beide dienstenpakketten zijn van toepassing op zowel woninghuur, handelshuur en gemene huur. 
 
Formule "Klassieke verhuring"
De formule "klassieke verhuring" kan zowel voor woninghuur, handelshuur als het gemeen huurrecht.
Deze formule is de meest algemene vorm van samenwerking waarbij we eerst en vooral op zoek gaan naar een geschikte huurder, en meer nog, een geknipte 'match' tussen huurder en verhuurder. Eens de geschikte kandidaat is gevonden, zorgen wij voor de correcte verdere afhandeling van het dossier. 

Dienstenpakket bij klassieke verhuring 
Een onroerend goed verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. De verhuurders willen zo snel mogelijk een goede huurder vinden, maar kennen niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken. 

Marktconforme waardebepaling
Onze medewerkers kennen de markt door en door en zijn dus ook in staat om een correcte huurprijs vast te leggen conform aan de marktwaarde. Dit garandeert een snelle verhuur met maximale huuropbrengsten!

Gerichte en efficiënte publiciteit
Wij gaan tot het uiterste om uw pand te verhuren. Daarom zetten wij sterk in op onze uitgebreide marketing. Wij publiceren onze portefeuille niet alleen op onze eigen website, maar ook op alle toonaangevende vastgoedportaalsites van België. Daarnaast adverteren we ook op regelmatige tijdstippen in diverse magazines en kranten. Tot slot wordt het aanbod op een aantrekkelijke wijze geëtaleerd in de vitrines van onze kantoren. 

Inplannen bezichtigingen
De bezichtigingen met kandidaat-huurders worden met de nodige flexibiliteit ingepland door onze makelaars, desgevallend in samenspraak met de uittredende huurder.

Screening kandidaat-huurder 
Niet alle kandidaat-huurders zijn even betrouwbaar! Alle kandidaten worden door onze verhuurdienst gescreend op credibiliteit en solvabiliteit alvorens over te gaan tot het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Opmaak en registratie huurovereenkomst
Het spreekt voor zich dat wij, als vastgoedmakelaar een waterdichte huurovereenkomst opmaken, op maat van de klant, en dit volgens de recentste wettelijke bepalingen. 

Coördinatie van de plaatsbeschrijving
Een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht. Een goede plaatsbeschrijving is van vitaal belang voor huurder én verhuurder. Wij zorgen voor de opmaak en de registratie ervan!

Blokkering huurwaarborg, verzekering huurrisico, ... 
Voor de sleuteloverdracht aan de huurder kan geschieden, dienen een aantal zaken door de huurder in orde gebracht te worden zoals betaling & blokkering huurwaarborg, afsluiten van een correcte verzekering etc... 
Uiteraard worden deze aspecten streng en uitvoerig gecontroleerd door onze verhuurdienst. 

Aanvragen EPC
Zonder EPC (EnergiePrestatieCertificaat) is eender welke vorm van publiceren verboden. Daarom kunnen wij de volledige organisatie hiervan op ons nemen. Samen met onze energiedeskundige garanderen we een snel verloop. 

Jaarlijkse indexering huurprijs (optioneel) 
Indien wij geen rentmeester (klassiek beheer) zijn van het onroerend goed, dan is de jaarlijkse indexering geen standaardservice. Als de verhuurder toch een beroep op ons wenst te doen om de indexatie van de huurprijs jaarlijks door te voeren, dan kan dit uiteraard besproken worden.
Formule "Rentmeesterschap"
Deze manier van werken gaat een stap verder.

Bij deze formule beheert onze verhuurdienst uw onroerend goed van A tot Z en nemen wij al uw zorgen uit handen. Wij zoeken niet alleen een geschikte huurder, maar zijn ook tijdens de hele duur van de huurovereenkomst het eerste aanspreekpunt op het vlak van administratief, technisch, financieel en juridisch beheer.

Administratief beheer 
Wij fungeren als hét aanspreekpunt/dé contactpersoon voor huurders en verhuurders bij vragen, problemen en zorgen. 
Tevens vervullen wij alle administratieve formaliteiten bij in- en uittrede zoals o.a. het opmaken van een plaatsbeschrijving bij in-en uittrede, overdracht van de nutsvoorzieningen, controle bij uittrede aan de hand van plaatsbeschrijving, evt. bemiddelen in geval van schadevergoedingen met de huurder, ... 

Technisch beheer 

Het technisch beheer omvat de opvolging van technische problemen en/of defecten die zich tijdens de loop van het rentmeesterschap contract voordoen. Bouwtechnische problemen vallen niet onder het technisch beheer.
Zo zal in geval van een technisch probleem onze verhuurdienst instaan voor het contacteren van technici, het opvragen van offertes en het opvolgen van het probleem en/of herstelling.

Financieel beheer
 
Het financieel beheer betreft alle acties m.b.t. de financiële opvolging, o.a.: 
- vestiging huurwaarborg 
- opvolgen betaling huurgelden
- jaarlijkse indexatie huurgelden 
- indien nodig: aanmanen tot betalen per telefoon, e-mail en aangetekend schrijven
- etc...

Juridisch beheer
Als rentmeester zullen wij steeds waken over de goede naleving van de huurovereenkomsten.
Bovendien blijven wij steeds op de hoogte van alle wetswijzigingen in de Belgische huurwetgeving en zullen wij huurder en verhuurder te allen tijde volgens deze wetgevingen adviseren.