Gratis schatting

Schatting n.a.v. een overlijden

Na het overlijden dienen de erfgenamen een aangifte van de nalatenschap te doen binnen welbepaalde termijnen, waarbij de erfgenamen o.a. de verkoopwaarde dienen op te geven van de onroerende eigendommen van de overledene op het ogenblik van overlijden.

Doel van deze aangifte is om het vermogen van de overledene in kaart te brengen om zo de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in staat te stellen het exacte bedrag van de erfbelastingen (voorheen ‘successierechten’) te bepalen.

Het belang van een correcte waardebepaling wordt hier nog maar eens onderstreept:
- indien u een te hoge verkoopwaarde aangeeft, zal u teveel erfbelasting betalen, zonder de mogelijkheid om het teveel betaalde achteraf terug te kunnen vorderen indien u aan een lagere prijs verkoopt dan de aangegeven verkoopwaarde
- indien u een te lage verkoopwaarde aangeeft, zal u aanvullende erfbelasting en een evt. boete wegens tekortschatting dienen te betalen.

Wenst u deze risico’s op voorhand uit te sluiten, contacteer ons dan voor een Vlabel-erkende schatting.

Dergelijke schatting (opgemaakt volgens de vorm- en kwaliteitsvereisten van Vlabel) zorgt er immers voor dat er geen discussie met de fiscus ontstaat, daar Vlabel gebonden is door deze schatting, zelfs indien u het goed later verkoopt tegen een hogere waarde.

Als erkend Vlabel-schatter (erkenningsnummer 005248893302) kan u ook bij ons terecht voor de schatting van onroerende eigendommen naar aanleiding van het overlijden van uw dierbare.

Wat kost een Vlabel-schatting?
De Vlabel-schatting is een lijvig verslag dat opgesteld en gemotiveerd dient te worden volgens de vorm- en kwaliteitsvereisten van Vlabel. Zowel het bezoek ter plaatse als de verwerking van de gegevens en de opmaak van het uitgebreide schattingsverslag met gefundeerde motivering nemen aldus heel wat tijd in beslag. De kostprijs is dan ook afhankelijk van het type onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond…).

Wenst u graag een Vlabel-schatting?
Stuur dan een mailtje naar info@immo-c2.be met vermelding van het adres of de kadastrale identificatienummers van het te waarderen goed.