Gratis schatting

U bent verkoper

Met wie ga je in zee?
Wanneer je twijfelt tussen meerdere vastgoedmakelaars, loont vergelijken. Een goed gevoel vanaf de eerste seconde is immers cruciaal. Je makelaar behartigt jouw belangen. Een verschil in commissie betekent doorgaans ook een verschil in het dienstenpakket. Vergelijk dus goed en bepaal wat voor jou doorslaggevend is.
Wat is mijn woning waard?
Een correcte en realistische prijszetting is heel belangrijk. Je wilt je woning vanzelfsprekend niet verkopen aan een te lage prijs, maar vaak merken we dat de vraagprijs van een eigendom te hoog wordt ingeschat. Door gebrek aan interesse krijgt de woning dan de reputatie 'verbrand te zijn' en op het einde van de rit riskeert het goed zelfs onder de marktwaarde verkocht te worden. 

Start daarom vanaf het begin met het instellen van een correcte vraagprijs. Geen eenvoudige oefening, maar het scheelt je achteraf! Onze makelaars helpen je bij het bepalen van de marktconforme waarde van jouw vastgoed. 

Onze makelaars zijn afkomstig uit de regio én kennen de markt dan ook door en door.  Zij kunnen nauwkeurig bepalen hoeveel jouw eigendom waard is, rekening houdend met enerzijds verschillende parameters die eigen zijn aan het onroerend goed zoals afwerkingsgraad, vetusteit, ligging, .... en anderzijds diverse referentiepunten. 
Dossieropbouw
Bij de verkoop van een onroerend goed komt heel wat administratie kijken. Wanneer een dossier niet volledig is, kan dit het verkoopproces vertragen en in sommige gevallen zelfs doen tegenhouden.

Dit willen we te allen tijde vermijden!

Bij ons mag je op beide oren slapen: alle documenten worden opgevraagd, correct opgevolgd en meegedeeld aan kandidaat-kopers. We werken hiervoor steeds samen met uw notaris en de daarvoor bevoegde diensten.

Naast de gekende verplichte documenten en attesten, zijn er nog heel wat andere attesten met betrekking tot het goed die eveneens belangrijk kunnen zijn voor de kandidaat - koper. We zorgen dat elk dossier volledig is, zodat een kandidaat-koper met kennis van zaken kan beslissen tot aankoop. 

Verder moeten nog een aantal wettelijke informatieverplichtingen gecontroleerd worden en in de publiciteit van je eigendom vermeld worden (bijv.: de verplichtingen inzake onroerend erfgoed, voorkooprechten, de watertoets…).

Wij helpen je hier uiteraard graag verder mee!
Doelgerichte publiciteit & marketing
Het onder de aandacht brengen van uw eigendom is een noodzakelijke en belangrijke stap in het verkoopproces.

Elk pand is specifiek, en je hebt maar één kans om een goeie indruk te maken! Een op maat gemaakte publiciteitscampagne is onontbeerlijk bij de verkoop van uw onroerend goed.

Onze medewerkers staan elke dag met heel veel enthousiasme klaar om elk pand te doen schitteren op beeld. Mooie en realistische foto’s, een gedetailleerde beschrijving en een virtueel plan schetsen de kandidaten een duidelijk beeld van het pand.

Bij grote en unieke eigendommen staan we in onze startblokken om met onze drone uw eigendom in kaart te brengen.

Dagelijks bezoeken honderden geïnteresseerde kandidaat-kopers & -huurders onze website. De panden worden overzichtelijk en op een aantrekkelijke manier voorgesteld.

Aantrekkelijke & opvallende publiciteitsborden waar je niet naast kunt kijken, publiciteit via ALLE reguliere immo-portaalsites, maar ook via de sociale kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram... is slechts een kleine greep uit onze brede waaier van publiciteitsmogelijkheden.

Onze presentatie van uw eigendom staat garant voor een snelle verkoop aan de beste prijs.
De eerste geïnteresseerden bieden zich aan, wat nu?
Een bezichtiging is een belangrijk moment in het verkoopproces.

Kandidaat-kopers zijn op zoek naar hun nieuwe (t)huis, en is vaak een belangrijke stap in hun leven. Daarom willen we hen in de eerste plaats op hun gemak te stellen, zodat ze het gevoel hebben dat ze al thuiskomen.

Onze makelaars zullen steeds in overleg met de kandidaat-koper een afspraak voor een bezichtiging inplannen. Dit kan zowel op weekdagen, tijdens kantooruren of in de avonduren en op zaterdagen. Flexibiliteit is immers een belangrijke troef! 

Tijdens de bezichtigingen trachten wij iedere kandidaat-koper zo goed mogelijk in te lichten en voldoende tijd te geven om het onroerend goed rustig en grondig te bekijken. Vaak wordt een 2de of zelfs een 3de bezichtiging ingepland.
Hoera, een bod!
Als een kandidaat-koper op zijn droompand botst, wordt er doorgaans een bod uitgebracht. 

Bij ons gebeurt een bod altijd schriftelijk. Wanneer een kandidaat-koper zulk een bod uitbrengt op de eigendom, zijn er 3 opties:

Valt het bod reuze mee, dan knallen de kurken van de champagnefles! 
Is het bod veel te laag, stopt het verhaal dikwijls wegens té grote discrepantie tussen bod en vraagprijs.
In alle andere gevallen halen we onze beste onderhandelingstechnieken naar boven om zo tot een voor beide partijen aanvaardbare prijs te komen.
Compromis versus notariële akte
Wanneer verkoper en koper tot een onderling akkoord komen met betrekking tot de verkoop van een bepaald onroerend goed, dan wordt dit akkoord op papier gezet, in de 'compromis' of 'onderhandse verkoopovereenkomst'. 

Om de verkoop van je huis sluitend te maken, is het dan ook belangrijk dat alle essentiële voorwaarden en modaliteiten in dit compromis worden opgenomen: dit is immers het definitieve verkoopdocument tussen koper en verkoper.

Onze jurist weet als geen ander dit document op te stellen op basis van alle correcte gegevens en de tussen de partijen overeengekomen voorwaarden met betrekking tot de aankoop. Dit gebeurt steeds in samenspraak met uw notaris! 

Hoewel de verkoop van een woning tussen partijen in eerste instantie onderhands gebeurt, betekent dit niet dat de eigendomsoverdracht met dit akkoord rond is. De buitenwereld is immers nog niet van deze verkoop op de hoogte. 

Hier voorziet de wet verplicht in de opmaak van een authentieke verkoopovereenkomst of notariële akte. De notaris is bevoegd om zo'n authentieke of notariële akte op te maken.

Eens getekend, zorgen wij voor de overdracht van de nutsvoorzieningen en de finale overhandiging van de sleutels. 

Wij begeleiden u graag bij elke stap!
Overtuigd? Vraag hier een gratis schatting aan!