Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

3 veranderingen sinds de inperking van de Vlaamse woonbonus

Sedert 1 januari 2015 zijn de drie gewesten bevoegd voor de toekenning van de fiscale voordelen van een hypothecair woonkrediet. Dit betekent dat zij ieder afzonderlijk bepalen hoeveel belastingen je terugkrijgt via de aangifte in de ...
Sedert 1 januari 2015 zijn de drie gewesten bevoegd voor de toekenning van de fiscale voordelen van een hypothecair woonkrediet. Dit betekent dat zij ieder afzonderlijk bepalen hoeveel belastingen je terugkrijgt via de aangifte in de personenbelasting van een hypothecair woonkrediet.

Het Vlaamse gewest heeft - in tegenstelling tot de drie andere gewesten - besloten om de woonbonus terug te schroeven. Goed om weten is dat de oude, hogere woonbonus behouden blijft voor leningen afgesloten vóór 1 januari 2015.

Eigen woning

De nieuwe gewestelijke spelregels voor de woonbonus hebben enkel betrekking op hypothecaire kredieten afgesloten voor het verwerven of behouden van de eigen woning. Dit is de woning die je zelf, samen met je gezin bewoont en dus niet verhuurt. Voor onroerende goederen die je niet als je eigen woning betrekt, blijft de oude federale woonbonus van toepassing. Daaronder vallen bijvoorbeeld je tweede verblijf of een opbrengsteigendom die je wilt verhuren. Hiervoor verandert er niets.

Afgelopen week uitte N-VA en Groen hun ongenoegen over het fiscaal voordeel bij een tweede woning. Een tweede woning levert momenteel een groter belastingvoordeel op dan een eerste woning sinds de inperking van de Vlaamse woonbonus.

Drie wijzigingen

Concreet zijn er drie wijzigingen voor leningen die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten en die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus.

Eerst en vooral daalt het basisbedrag van de kredietaflossing - interesten en kapitaalaflossingen - die in aanmerking komt voor de Vlaamse woonbonus vanaf 2015 van 2280 euro tot 1520 euro. Dit basisbedrag kan nog steeds gedurende de eerste tien jaren van de lening worden verhoogd met 760 euro zolang het je enige woning blijft en nog eens met 80 euro als je drie of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten.

Ten tweede wordt de effectieve belastingbesparing niet meer berekend tegen de marginale aanslagvoet van maximaal 50%, maar wel tegen een vast tarief van 40%. Dat betekent dat de maximale jaarlijkse belastingbesparing voor leningen afgesloten vanaf 2015 nog 912 euro per persoon bedraagt.

Tenslotte worden de bovenvermelde bedragen - zowel het basisbedrag als de verhogingen -niet meer geïndexeerd voor de inkomstenjaren 2014 tot en met 2017.

Bron: moneytalk.knack.be - 11/03/2015 - Johan Steenackers

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer