Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Asbestattest bij verkoop verplicht vanaf 23 november 2022

Asbest
Het is zover: de datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper.
Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke verkoper van een gebouw met bouwjaar 2000 of ouder uiterlijk bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst verplicht beschikken over een “asbestinventaris-attest” (of kortweg asbestattest). Let wel, elke “overdracht” van een onroerend goed wordt geviseerd, dus ook bv. een schenking.

Voorlopig zal de verplichting enkel gelden bij de verkoop van een gebouw met een oppervlakte van minstens 20 m². Als er op het ogenblik van de (verkoop)overeenkomst géén attest is, zal de koper de nietigheid van de overeenkomst tot overdracht van het onroerend goed kunnen vorderen.

Vanaf 2032 moet een eigenaar van dergelijk gebouw zelfs verplicht beschikken over het attest ongeacht of de eigenaar voornemens is om te verkopen of niet. Bij verhuur zal de eigenaar dan ook een kopie van dit attest aan de huurders moeten bezorgen. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2036 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.

De invoering van het verplicht asbestattest kadert in het Vlaams Actieplan Asbestafbouw dat in 2018 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tegen 2040 streeft de Vlaamse Regering immers naar een asbestveilig Vlaanderen en een van de belangrijke stappen is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in oudere gebouwen.
Crivits & Persyn

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer