Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Asbestattest onbeperkt geldig als de woning geen asbest bevat

asbest
Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Is die termijn verstreken, dan moet je bij verkoop een nieuw asbestattest laten opmaken. In het CIB-memorandum schreven we: 'Dat is onzinnig indien er in de woning eerder geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen'. Bij meer dan een derde van de attesten is dat het geval. Onze vraag was dan ook om het asbestattest onbeperkt geldig te laten zijn in de tijd, als er in de woning überhaupt geen asbest zit. OVAM en minister Demir zijn het daar mee eens. Er wordt dan ook een wijziging doorgevoerd.
Op 22 december keurde de Vlaamse regering een verzamelbesluit goed met aanpassingen aan VLAREMA. Dat is de regelgeving waarin onder meer alles rond het asbestattest vervat zit.

De toevoeging aan VLAREMA is even eenvoudig als belangrijk. Het gaat om één zin: ‘Indien geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisattest van onbepaalde duur.’

Heb je dus een asbestattest met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, dan hoef je niet om de 10 jaar een nieuw asbestattest te laten opmaken om te kunnen verkopen. Het asbestattest is onbeperkt geldig in de tijd.

Syndici
Deze wijziging geldt ook voor het asbestattest GD (gemene delen). Is er voor de VME met andere woorden een asbestattest waarbij geen asbestmaterialen zijn vastgesteld, dan is dit asbestattest GD onbeperkt geldig in de tijd. Er is dan geen nood om na 10 jaar een nieuw asbestattest te laten opmaken. Dat is wel het geval als het gebouw asbestmaterialen bevat.

Geen asbestmaterialen versus wel asbestmaterialen maar toch asbestveilig
De hoofdconclusie van het asbestattest is ofwel ‘asbestveilig’, ofwel ‘niet-asbestveilig’. Uiteraard is een woning of gebouw waarin geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen ‘asbestveilig’.

Maar, ook een gebouw met asbest erin kan ‘asbestveilig’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het asbest ingekapseld is en er geen onmiddellijk risico blijkt te bestaan dat ongebonden asbestvezels vrijkomen.

In dat scenario blijft de geldigheidsduur van het asbestattest beperkt tot 10 jaar. Indien er asbestmaterialen met een hoog risico aanwezig zijn, is de geldigheidsduur zelfs beperkt tot 5 jaar. Het asbestattest is enkel onbeperkt geldig in de tijd als het attest vermeldt dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

Wat als er later toch nog asbest wordt gevonden?
In dat geval zal de geldigheid van het asbestattest van rechtswege vervallen. De eigenaar van de woning of de VME moet binnen één jaar na het aantreffen van nieuwe asbesthoudende materialen een nieuw asbestattest laten opmaken.

Inwerkingtreding
Deze aanpassing wordt van kracht 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad. We volgen dit uiteraard op en berichten nog over de precieze datum.
www.cib.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer