Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Einde van rechtsonzekerheid: aankoop woning per e-mail is voortaan mogelijk!

Email
Een opvallend arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen zorgde eind 2016 voor heel wat onzekerheid. Uit dit arrest bleek immers dat noch de koper, noch de verkoper de verkoop van een onroerend goed konden bewijzen aan de hand van e-mailverkeer.
Dit arrest was op zijn zachtst gezegd controversieel en ging lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013. Daaruit bleek dat een sms (en dus ook een e-mail) wél een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren. Minister van digitale agenda Alexander De Croo beloofde de wetgeving aan te passen. Zie ook ons persbericht van 29 maart 2018, waarin deze wijziging werd aangekondigd.

In het Staatsblad van 10 oktober 2018 verscheen de ‘wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg’ (inwerkingtreding: 20 oktober 2018).

Deze wet wil onder meer de obstakels wegwerken voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. Zo werd het Wetboek Economisch Recht gewijzigd, zodat ook de bijzondere categorieën van overeenkomsten uit dit artikel - inclusief de verkoop van onroerend goed - elektronisch kunnen worden gesloten. Het BIV is tevreden met deze aanpassing die opnieuw rechtszekerheid creëert. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een rechter in een concreet geval constateert dat er praktische obstakels zijn voor het sluiten van het contract kan hij oordelen dat de overeenkomst niet geldig werd gesloten. Let wel: de e-mail moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Deze definitie omvat alle soorten elektronische handtekeningen, zoals handgeschreven gescande handtekeningen, biometrische handtekeningen (bv. stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken), digitale handtekeningen of de eenvoudige codes van bankkaarten.

Deze wet draagt bij tot het digitaal vriendelijk maken van de Belgische wetgeving, wat de verdere digitalisering van processen en transacties moet bevorderen. E-mails en andere vormen van elektronische communicatie zijn in onze huidige maatschappij nu eenmaal iet meer weg te denken bij het afsluiten van contracten.
http://www.biv.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer