Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Erven of schenking : wat is het voordeligst?

Als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen wil je deze fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze. Door de goederen aan hen te schenken kan je flink wat successierechten besparen. Hoe ...
Als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen wil je deze fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze. Door de goederen aan hen te schenken kan je flink wat successierechten besparen. Hoe zit dat precies?

Donatie

Successierechten betalen.
Op het moment dat je overlijdt moeten je erfgenamen successierechten betalen op de goederen die ze van je erven. Die successierechten hangen af gewest tot gewest. Welke regeling van toepassing is hangt af van de vraag waar de laatste fiscale woonplaats van de overledene was (in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk of het Waalse Gewest).

De tarieven zijn in de 3 gewesten ‘progressief’. Dit betekent dat ze oplopen naargelang de waarde van het overgedragen patrimonium. De tarieven verschillen ook naargelang de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

Een overzicht van de tarieven die gelden in de verschillende gewesten vind je terug op de site: http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/berekening.

Een alternatief : de schenking. Als je overgaat tot een schenking van één of meerdere onroerende goederen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze gelden er andere (vaak lagere) tarieven. Wat betreft het Vlaamse gewest werden deze tarieven overigens zeer recent nog verlaagd (sinds 1 juli 2015).

Een schenking heeft meestal slechts betrekking op een deel van je patrimonium. Op die manier kan je ook nog eens in een lagere tariefschijf blijven. Alles wat je tijdens je leven wegschenkt, behoort overigens niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Dat betekent dan ook dat er op dat moment heel wat minder successierechten moeten worden betaald.

De tarieven die gelden bij schenkingen vind je terug op de site:  http://www.belgium.be/nl/belastingen/schenking/berekening.

De tarieven van het schenkingsrecht zijn verschillend in de 3 gewesten en variëren naargelang de woonplaats van de schenker en de graad van verwantschap.

Hou er wel rekening mee dat er los van de schenkingsrechten ook nog enkele andere kosten moeten worden betaald. Een schenking van onroerende goederen gelegen in België moet namelijk bij notariële akte gebeuren. Dat betekent dat er los van de schenkingsrechten ook de erelonen van de notaris en diverse kosten verbonden aan de akte zelf moet worden betaald.

Spreid de schenkingen in de tijd.
Door schenkingen in de tijd te spreiden (om de 3 jaar) kan je het belastingtarief verder verlagen. Laat je geen drie jaar tussen de verschillende schenkingen dan kan het zogenaamde ‘progressievoorbehoud’ spelen. De waarde van de eerdere schenking wordt dan bij de belastinggrondslag gevoegd van de latere schenking. Op die manier zijn op de latere schenking de hogere schenkingstarieven van toepassing. Ook wie een onroerend goed geschonken krijgt, waarbij de schenker overlijdt binnen de 3 jaar, kan worden geconfronteerd met dit opduweffect in de erfbelasting.

Een voorbeeld.
Een voorbeeld kan het voorgaande verduidelijken. Een niet gehuwde man die woonachtig is in Vlaanderen is eigenaar van drie onroerende goederen met een waarde van elk 150.000 euro. Als hij de goederen elk apart (met minimaal telkens drie jaar tussen) wegschenkt aan zijn zoon is de zoon bij de schenking telkens 4.500 euro schenkingsrechten verschuldigd ofte samen 13.500 euro. Hier bovenop komen nog de erelonen van de notaris en de aktekosten.

Erft de zoon dezelfde onroerende goederen ineens dan betaalt hij maar liefst 73.500 euro successierechten (zijnde 3 % op de eerste schijf tot 50000 euro, 9 % op de schijf tot 250.000 euro en 27 % daarboven). Ofte hoe door een schenking in drie schijven hier een besparing van maar liefst zowat 60.000 euro kan worden gerealiseerd (wel moeten bij een schenking nog de erelonen van de notaris en de aktekosten worden betaald)

Bij een schenking aan anderen dan afstammelingen (bv. aan een neef of nicht enz.) kan de gerealiseerde besparing soms nog groter zijn. Om te weten hoeveel je in je concrete situatie kan uitsparen met een schenking tegenover een erfenis kan je een berekening laten maken door een notaris.

Vruchtgebruik voorbehouden.
Als je een onroerend goed wegschenkt verlies je de eigendom daarover. Diegene aan wie je de goederen wegschenkt is voortaan de eigenaar. Hij kan het onroerend goed zelf gaan bewonen, het verhuren of het zelfs verkopen. Wil je zelf in het onroerend goed kunnen blijven wonen of heb je graag dat de huurinkomsten aan jou blijven toekomen, dan kan je schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.

In dat geval mag je de woning blijven bewonen tot je overlijden. Of je kan dan de huurinkomsten blijven ontvangen tot je overlijden. Op het ogenblik van je overlijden dooft het vruchtgebruik automatisch uit.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) - 28/08/2015 - ImmoVLAN

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer