Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Hervorming woningkwaliteitsbewaking in een notendop

onbewoonbaar
De jaarwissel was een belangrijke mijlpaal voor de regelgeving inzake woningkwaliteitsbewaking in Vlaanderen. Op 1 januari zijn zowel het Optimalisatiedecreet als het Optimalisatiebesluit in werking getreden. Daarmee wordt een grootschalige hervorming gerealiseerd. De blikvanger is uiteraard de overstap van strafpunten naar categorieën in de technische verslagen. Daarnaast wijzigen er nog heel wat zaken. We lijsten in dit artikel de essentie op.
  • De nieuwe technische verslagen bevatten een indeling in categorieën i.p.v. strafpunten. Elk gebrek van categorie II resulteert in de ongeschiktheid; een gebrek van categorie III zorgt daarbovenop ook nog voor de onbewoonbaarheid. Gebreken van categorie I worden in beginsel niet gesanctioneerd, behoudens als er zeven of meer aanwezig zijn (dat wordt gelijkgesteld aan een gebrek categorie II).

  • De strafbaarstelling wordt hier tevens op afgestemd: gebreken van categorie I zijn niet langer strafbaar (behoudens indien er zeven of meer aanwezig zijn).

  • Hierdoor wordt ook de verplichting tot herstel rationeler ingevuld: de woning moet hersteld worden totdat er geen gebreken categorie II of III meer zijn. Gebreken categorie I worden eventueel ‘gedoogd’ (met wederom het maximum van 6).

  • Er werden een aantal gebreken toegevoegd of verstrengd: in het bijzonder besteden de nieuwe technische verslagen veel meer aandacht aan vochtproblemen. Noteer ook dat de aanwezigheid van ongebonden asbest voortaan gequoteerd kan worden. Ook de regels inzake de aanwezigheid van een vast verwarmingsapparaat zijn aangescherpt.

  • De rookmeldersverplichting is geïntegreerd in het technisch verslag: er niet aan voldoen zal resulteren in een gebrek categorie II en dus de ongeschiktheid van de woning.

  • Inzake de dakisolatienorm en de enkel glasnorm was het op één januari 2020 reeds mogelijk geworden te voldoen door middel van een voldoende lage EPC-score. Voor appartementen ligt de norm op 400kWh/m². Voorlopig althans, want in zijn beleidsbrief kondigt minister Diependaele aan dat in 2021 een Besluit zal volgen met een verstrengingspad voor deze EPC-scores.

  • De gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij klachten of meldingen inzake woningkwaliteitsproblemen een ‘waarschuwingsprocedure’ te doorlopen. Dat laat toe om het gesprek met de eigenaar aan te gaan en zo hopelijk tot een snel herstel te kunnen overgaan, zonder dat er nood is om formeel de procedure O/O op te starten.
CIB.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer