Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Hoe wordt de onroerende voorheffing verdeeld als je je huis verkoopt?

Je verkoopt je huis of appartement. Wie betaalt in dat geval de onroerende voorheffing voor het jaar waarin de verkoop plaats vindt?
Als je een woning verkoopt in de loop van een jaar rijst de vraag wie de onroerende voorheffing voor het betreffende jaar betaalt. Is die ten laste van jou als verkoper, de koper of moet elk een deel betalen?

Wie krijgt de rekening?

Voor de fiscus is het duidelijk wie de rekening moet betalen. Zij stuurt de onroerende voorheffing namelijk naar diegene die op 1 januari van het lopende jaar eigenaar is van het onroerend goed in kwestie. Als verkoper krijg jij dus de rekening van de fiscus toegestuurd. Jij moet er ook voor zorgen dat de rekening ook betaald wordt.

De notaris verrekent

In de verkoopovereenkomst die je afsluit met je koper kan je een afspraak maken over de onroerende voorheffing. Je kan overeenkomen dat die door de koper, door jou als verkoper of door elk voor een gedeelte wordt betaald.

Maak je geen andere afspraak dan wordt de voorheffing proportioneel verdeeld. Wordt de notariële akte bijvoorbeeld verleden op 1 juli dan zal de helft van de onroerende voorheffing ten laste van de koper worden gelegd.

De huurder betaalt

Als het onroerend goed wordt verhuurd kan het zijn dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen. In dat geval moet er eigenlijk geen opsplitsing gebeuren tussen koper en verkoper. Het is nu eenmaal de huurder die in dat geval betaalt. Je moet er dan wel voor zorgen dat de huurder moet betalen aan diegene die de voorheffing aan de fiscus betaalt.

Hou er wel rekening mee dat de onroerende voorheffing niet ten laste kan worden gelegd van de huurder bij een verhuring in het kader van de woninghuurwet.

Bron: moneytrends.knack.be - Jan Roodhooft - 2/2/16

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer