Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Kan je als naakte eigenaar je huis verkopen?

Een naakte eigenaar kan een huis of appartement verkopen. Het is niettemin aangewezen de vruchtgebruiker akkoord te laten gaan om op die manier een zo hoog mogelijke verkoopprijs te ...
Een naakte eigenaar kan een huis of appartement verkopen. Het is niettemin aangewezen de vruchtgebruiker akkoord te laten gaan om op die manier een zo hoog mogelijke verkoopprijs te krijgen.
Als iemand overlijdt gebeurt het geregeld dat zijn langstlevende echtgenote of partner het vruchtgebruik van de woning erft en de kinderen de naakte eigendom. De kinderen willen dan de woning wel eens verkopen.

RECHT OM TE VERKOPEN.

Naakte eigenaars hebben het recht om de naakte eigendom van een woning te verkopen en dit ook tijdens de duur van het vruchtgebruik. Zij moeten dus niet wachten om te verkopen tot het vruchtgebruik uitdooft. Ze moeten al evenmin het akkoord hebben van de vruchtgebruiker voor zo’n verkoop.

Ook een gedwongen verkoop is denkbaar. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat een naakte eigenaar schulden maakt en één van zijn schuldeisers (zoals een bank of leverancier) overgaat tot beslag en gedwongen tenuitvoerlegging.

DE NADELEN.

Er zijn wellicht niet veel gegadigden om enkel de naakte eigendom van een woning of appartement te kopen. De koper moet het vruchtgebruik namelijk respecteren. Hij moet wachten op het uitdoven van het vruchtgebruik om de volle eigendom van het goed in kwestie te krijgen. Dat betekent meteen dat als er al kandidaat-kopers zijn voor het onroerend goed, die daarvoor een heel lage prijs zullen willen betalen.

HOE OPLOSSEN?

Je vraagt best aan de vruchtgebruiker om akkoord te gaan met de verkoop. Je kan dan vervolgens de verkoopprijs met de vruchtgebruiker delen. Een notaris kan perfect de berekening maken van hoeveel aan elk van jullie toekomt.

Voor onroerende goederen die niet de gezinswoning zijn kan je de vruchtgebruiker zelfs soms verplichten het vruchtgebruik op te geven en dat te laten omzetten in iets anders (bv. in geld of de volle eigendom van andere zaken).

Bron: immovlan.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer