Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Komt jouw woning in aanmerking voor de nieuwe renovatiepremie?

De Vlaamse regering heeft zijn renovatiepremie hervormd. Eigenaars die een eigen woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot een woning, kunnen rekenen op een financiƫle tegemoetkoming van de ...
De Vlaamse regering heeft zijn renovatiepremie hervormd. Eigenaars die een eigen woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot een woning, kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.

Sedert 1 december zijn de nieuwe regels in voege. De belangrijkste wijziging zit hem in de indelingen in categorieën waarvoor de premies dienen. Voorheen waren dat er zes, voortaan zijn het er vier. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de renovatiepremie. In de adviespaleis kan u daarom terecht op de stand van de Vlaamse overheid voor meer informatie. Hieronder een beknopt overzicht van de voornaamste elementen

Wie komt in aanmerking?
De renovatiepremie is gekoppeld aan het inkomen van de eigenaar en bewoner. Om in aanmerking te komen, mag een alleenstaande zonder persoon ten laste niet meer dan 41.440 euro bedragen. Voor een alleenstaande met een persoon ten laste ligt de grens op 59.200 euro (3.320 euro extra per bijkomende persoon ten laste).

Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is het plafond 59.200 euro, te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste. De overheid neemt hiervoor uw inkomen over de laatste twee jaar voor de aanvraagdatum onder de loep. Daarnaast komt u ook in aanmerking als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, ongeacht uw inkomen. Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie ontving, kan er geen aanspraak meer op maken. Wanneer het een verbeteringspremie betrof, wordt dat bedrag in mindering gebracht van de renovatiepremie voor werken in dezelfde categorie.

Welke woningen komen in aanmerking?
Het gaat om woning gelegen in het Vlaamse gewest die minstens 25 jaar oud zijn. In 2017 verschuift de grens naar dertig jaar voor wie een eerste aanvraag indient. Verder mag u, op enkele uitzonderingen na, als bewoner op de aanvraagdatum en gedurende drie jaar ervoor geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.

Welke werken komen in aanmerking?
De berekening van de renovatiepremie gebeurt aan de hand van de facturen die u voor de werken indient. Dat kan een factuur zijn van de aannemer of, als u liever zelf de handen uit de mouwen steekt, van de aangekochte materialen. Die facturen mogen maximaal twee jaar oud zijn en niet dateren van voor u de eigenaar van de woning werd. Voortaan zijn de werken die in aanmerking komen ingedeeld in vier categorieën: de structurele elementen van de woning, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. Op de website vindt u de volledige lijst.

Per categorie moet u voor minstens 2.500 euro aan facturen kunnen voorleggen. Er gelden enkel voor de categorie technische installaties maxima: 3.750 euro voor de elektrische of sanitaire installatie en 7.500 euro voor de centrale verwarming. Opgelet: vervangingsbouw en werken voor afwerking of isolatie maken geen kans op de premie. Er gelden ook restricties rond het uitbreiden van het oorspronkelijke volume van het gebouw. De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie?
De premie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen voor alle werken samen. De berekening geldt per categorie en gebeurt aan de hand van het inkomen. Wie minder dan 29.600 euro (met een surplus van 1.540 euro per persoon te laste) krijgt 30% van de kostprijs van de werken (exclusief btw) in premie met een maximum van 3.333 euro per categorie van werken. Hetzelfde geldt voor eigenaars die de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voor alle andere aanvragers gaat het om 20% met een plafond van 2.500 euro per categorie. Zoals hierboven aangehaald is het investeringsbedrag waarop de premie berekend wordt voor technische installaties beperkt.

Hoe de renovatiepremie aanvragen?
De aanvraag gebeurt na de voltooiing en facturering van de werken. Per aanvraag kunt u voor maximaal twee categorieën van werken de premie aanvragen. Voor wie zijn woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt deze beperking niet. Het aantal aanvragen is beperkt tot twee, waarbij er minimaal een periode van één jaar en maximaal twee jaar mag tussenzitten. U kunt voor elke categorie van werken slechts eenmaal een aanvraag indienen.

De aanvraagformulieren zijn per provincie terug te vinden op de website van wonenvlaanderen. Samen met de verzamellijst van de facturen en een kopie van de facturen stuurt u alles op naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waarin de premiewoning zich bevindt. Foto's van voor en na de werken verdienen aanbeveling.

Bron: immovlan.be - 29/02/2016

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer