Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Vijf zaken die je moet weten over het indexeren van de huur.

te huur
Als je een huis of appartement verhuurt aan iemand die er zijn hoofdverblijfplaats in heeft, wil je de huurprijs allicht koppelen aan de index. Wanneer mag je de huurprijs indexeren en hoe ga je daarbij te werk?
In de praktijk bestaan er heel wat misverstanden over de indexering van de huurprijs. Zo denkt men ten onrechte bijvoorbeeld wel eens dat elke huur in januari mag worden geïndexeerd. Met welke spelregels moet je wel rekening houden?

1. Indexeren mag, tenzij je anders afspreekt

Verhuur je een woning of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan mag je de huurprijs aanpassen aan de index ook al staat dat niet expliciet in het huurcontract. De huurovereenkomst moet dan wel schriftelijk zijn aangegaan. In Wallonië moet ze bovendien geregistreerd zijn als je de huurprijs ten gevolge van de indexatie wil verhogen. Je kunt in de huurovereenkomst de indexering wel uitsluiten. Dat moet dan expliciet overeengekomen worden. Bij een gemeenrechtelijke huur en een handelshuur moet je wel expliciet in het huurcontract bepalen dat de huurprijs gekoppeld wordt aan de index.

2. De formule staat vast
Je kunt niet kiezen welke formule je toepast om de huur te indexeren. Er bestaat een handige rekentool om deze becijfering te doen. Je vindt die terug via deze link.

3. Indexeren mag maar één keer per jaar
Je mag de huurprijs maar één keer per jaar aanpassen aan de index. Meer bepaald mag dit enkel gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

"Het is dus onjuist dat alle huurovereenkomsten op 1 januari mogen worden geïndexeerd."

Sloot je bv. op 12 juni 2017 een huurovereenkomst af die op 1 juli 2017 in werking trad, dan mag je de huurprijs op 1 juli 2018 een eerste maal indexeren.

4. Je moet het vragen

De indexatie gebeurt niet automatisch. De partij die er het meeste belang bij heeft moet erom vragen. Tenzij de index zou zijn gedaald tegen het voorbije jaar, ben jij dat als verhuurder. Je kunt de nieuwe huurprijs eerst mondeling (of met bv. een mailtje) ter kennis brengen van de huurder. Je kunt hem daarbij meteen een kopie overmaken van de berekening die je deed via de huurcalculator (zie hoger). Betaalt de huurder vervolgens niet spontaan het aangepaste bedrag, dan kan je hem met een aangetekende brief aanmanen om alsnog het nodige te doen.

5. Je kunt maar drie maand teruggaan in de tijd

Vergat je de huur te indexeren, dan kan je dat niet onbeperkt rechtzetten. Je kunt wel dadelijk de correcte huurprijs vragen aan je huurder voor de toekomst. Voor het verleden kan je de correcte geïndexeerde huurprijs niet onbeperkt opvragen. Je kunt namelijk maar drie maanden teruggaan in de tijd. Voor de voorbije maanden kan je deze dus niet meer opvragen. Voor die periode ben je de indexering ‘kwijt’.
Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer