Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Wat betekent de betonstop voor u?

Vergeet 'huisje, tuintje, boompje'. Als het van de Vlaamse overheid afhangt, wordt dat flat, terras, met planten in een pot. Maar er blijven veel vraagtekens.
Vergeet 'huisje, tuintje, boompje'. Als het van de Vlaamse overheid afhangt, wordt dat flat, terras, met planten in een pot. Maar er blijven veel vraagtekens.

De Vlaamse overheid wil de bouwwoede van de Vlaming aan banden leggen. We zullen niet zomaar eender waar kunnen bouwen. In een deel van de open ruimte die nu nog bestemd is om ooit te bebouwen, komt geen enkele baksteen. Wat betekent die betonstop voor u?

1. Waar zal u de komende jaren niet meer mogen bouwen in Vlaanderen?

Dat is nog niet beslist. De Vlaamse overheid legde enkel een aantal principes vast. Zo mag er vanaf 2040 geen extra grond meer worden bebouwd, en mag er vanaf 2025 maar 3 hectare grond per dag worden ingepalmd (tegenover 6 hectare nu). Van de 72.000 hectare open ruimte die nu nog bestemd is om ooit in te bouwen, zal de komende jaren maar 24.600 hectare worden gebruikt. De overige 47.400 hectare blijft dus open. Het gaat om allerlei gebieden, van woongebied, industriegebied en reservegebied tot recreatiegebied.

2. Hoe zal de Vlaamse overheid bepalen waar nog wel of niet gebouwd mag worden?

Ook dat is nog niet concreet. Wel wil de Vlaamse overheid 'kernversterkend' werken en dus kiezen voor locaties waar veel voorzieningen en infrastructuur zijn. 'We gaan bekijken welke gebieden goed gelegen en ontsloten zijn', stelt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Pas na een grondige afweging en overleg met de provincies en gemeenten zal duidelijk worden om welke gebieden het gaat, klinkt het. Wanneer? Ook daar plakt de overheid geen timing op.

3. Wordt u onteigend als u een stuk grond heeft in een gebied waar niet gebouwd mag worden?

Dat zou kunnen. De Vlaamse regering verzekert wel dat wie nu een bouwgrond heeft die niet zomaar zal verliezen. Iedereen onteigenen zou ook een smak geld kosten. 'Een eigenaar moet minstens zijn opgebouwd kapitaal kunnen behouden', zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Daarom wordt ook naar andere opties gekeken, zoals het ruilen van grond in landelijk gebied voor een lapje in de stad. Of werken met zogenaamde verhandelbare ontwikkelingsrechten. Daarbij krijgt u een recht om elders te bouwen. Concreet kan u uw 'slecht' perceel dan aan een projectontwikkelaar verkopen die er in de stad een extra verdieping mee mag bouwen. De reglementering voor zo'n rechten is bijna rond, klinkt het op het kabinet-Schauvliege.

4. Zullen uw (klein)kinderen nog kunnen bouwen?

De betonstop betekent niet dat er niet meer gebouwd kan worden. Maar uw (klein)kinderen zullen niet meer eender welke lap grond kunnen kopen. 'Er kan nog gebouwd worden, maar anders en elders', benadrukt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Meer in de steden dus en dichter op elkaar, of via hoogbouw. Ook na 2040 kan nog worden gebouwd. Maar wil u dat in open ruimte doen, dan zal u elke hectare die u inpalmt, moeten compenseren.

5. Hoe zal de prijs van bouwgrond evolueren?

Het hangt er vanaf waar die bouwgrond ligt. Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck verwacht dat bouwgrond buiten de stad minder waard wordt (zie hiernaast). Volgens makelaar Benoit Devos - gespecialiseerd in de verkoop van bouwgronden - zullen ook de fiscale regels een rol spelen. 'Alles staat of valt met het fiscale regime om een bepaald beleid te stimuleren. Als het regime voordeliger is in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld via een hogere woonbonus of een lager KI, kan dat druk zetten op de prijs van grond in landelijk gebied.'
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vreest dan weer dat bouwgronden fors duurder worden als de gemeenten bruusk op de rem gaan staan. 'We stellen vast dat zij vaak vasthouden aan voorschriften die niet zijn aangepast aan de noodzaak om dichter op elkaar te bouwen. Sommige besturen staan nog altijd erg terughoudend tegenover de vervanging van huizen door appartementen.'

6. Wat zeggen de bouwpromotoren?

'Wij ontwikkelen niets meer in open gebieden en zoeken altijd locaties dicht bij een mobiliteitsknooppunt, voorzieningen en andere bebouwing. Daar hebben we onze aankooppolitiek al 20 jaar geleden op afgestemd', stelt Gaëtan Hannecart, de CEO van de Belgische buurtontwikkelaar Matexi. 'De locatie is belangrijker dan de hoeveelheid grond. Een stuk landbouwgrond onder de kerktoren moet aangesneden kunnen worden als dat de buurt versterkt, maar een bouwgrond in afgelegen gebied niet.'
De Tijd - Sonja Verschueren & Lukas Vanacker

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer