Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Wijziging tolerantie causaal verband in het verschiet

afbraak
Wat betekent de term "tolerantie van het causaal verband"? Via de tolerantie krijgt een koper nog even de tijd om zijn ander vastgoedbezit te verkopen en toch van een gunsttarief voor het verkooprecht te genieten. De Vlaamse regering wil verder sleutelen aan de termijn. Doel is om van twee naar drie jaar gaan voor Ingrijpende energetische renovatie (IER), sloop/heropbouw en beschermde monumenten. Bij het 3%-tarief voor de aankoop van een gezinswoning verandert er niets.
De wijzigingen maken deel uit van enkele regeringsamendementen die afgelopen vrijdag werden ingediend. Ze zullen in de loop van de komende maanden in het Vlaams Parlement worden behandeld. We verwachten de definitieve stemming en publicatie in het Staatsblad nog dit najaar.

Situatieschets
Sinds begin dit jaar (01/01/2022) heeft een koper twee jaar de tijd om ‘verhinderend bezit’ te verkopen in plaats van één. Daarmee kwam de Vlaamse regering tegemoet aan een vraag vanwege CIB Vlaanderen. De verkoop van bijvoorbeeld de oude gezinswoning binnen één jaar bleek immers niet altijd haalbaar.

De termijn van twee jaar geldt voor alle gunsttarieven:

  • Het 3%-tarief voor de aankoop van de gezinswoning
  • Het 1%-tarief voor de aankoop van een gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt/heropgebouwd zal worden
  • Het 1%-tarief voor de aankoop van een beschermd monument als gezinswoning

Enige uitzonderingen: het 7%-tarief voor SVK-verhuur en het 10%-tarief voor landbouwgronden.

Wat verandert er?

Voor het 3%-tarief blijft de termijn voor de tolerantie behouden op twee jaar.

Voor het 1%-tarief gaat ze van twee naar drie jaar.

De reden hiervoor: in de specifieke situatie van het 1%-tarief zullen er werken worden uitgevoerd aan de aangekochte woning om die klaar te maken voor bewoning. Een ingrijpende energetische renovatie of een sloop/heropbouw brengen met zich mee dat de koper niet meteen in de nieuwe woning kan intrekken. Daarom is het logisch dat de koper bijvoorbeeld de oude gezinswoning nog niet meteen verkoopt. Kwestie van ergens te kunnen verblijven tijdens de uitvoering van de werken.

Als de tolerantie van het causaal verband te kort is, beperkt dat de koper in zijn mogelijkheden. In dat scenario zou hij immers moeten verhuizen naar een huurwoning om tijdelijk in te wonen. Of, zou hij de woning op de markt moeten brengen met voorbehoud van een gebruiksrecht na de verkoop. Wat de verkoop kan bemoeilijken of kan resulteren in een lagere verkoopprijs.

Daarbij komt nog de impact van de huidige crisis die bijvoorbeeld de levertermijn voor materialen voor bouwwerken doet toenemen, de prijs verhoogt, … Ook niet te vergeten is dat de koper het hele vergunningstraject moet doorlopen.

Om diezelfde redenen werd op 1 januari 2022 de domiciliëringstermijn al verlengd bij IER & sloop/heropbouw, van vijf jaar naar zes. Nu wil de regering ‘ook de termijn waarbinnen het verhinderend onroerend bezit moet worden vervreemd, beter afstemmen op de praktijk en die met één jaar verlengen’.

Opgelet!
Voor het 3%-tarief verandert er niets. Je kon dat al enkele keren lezen maar voor de zekerheid herhalen we het nog eens expliciet. Wees precies om zeker te zijn dat je kopers correct informeert!

Inwerkingtreding
Er wordt voorzien in terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Met andere woorden: de termijn van drie jaar zal na publicatie van het wijzigingsdecreet in het Belgisch Staatsblad onmiddellijk gelden voor:

Onderhandse verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022
Onderhandse verkoopovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2022 maar met aktedatum daarna en waarbij het 1%-tarief werd toegepast
www.cib.be

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer